Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze - Kraków-Podgórze

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze
 • Adres: ul. Wadowicka 10, 30-415 Kraków-Podgórze
 • Telefony: 0-12 254-70-00
 • Fax: 0-12 267-40-91
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT02101012700004462221000000
  • VAT 49101012700004462222000000
  • PIT96101012700004462223000000
  • d.j.b.
  • in.d90101012700004462227000000
  • j.b.
  • wyd.37101012700004462230000000
  • doch.84101012700004462231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej