urząd skarbowy

Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto - Kraków-Stare Miasto

 • Nazwa: Urząd Skarbowy Kraków- Stare Miasto
 • Adres: ul. Grodzka 65, 31-001 Kraków-Stare Miasto
 • Telefony: 0-12 29-38-100
 • Fax: 0-12 29-38-266
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT69101012700004592221000000
  • VAT 19101012700004592222000000
  • PIT66101012700004592223000000
  • d.j.b.
  • in.d60101012700004592227000000
  • j.b.
  • wyd.07101012700004592230000000
  • doch.54101012700004592231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej