urząd skarbowy

Urząd Skarbowy, Góra - Góra

 • Nazwa: Urząd Skarbowy, Góra
 • Adres: ul. Poznańska 4, 56-200 Góra
 • Telefony:
 • Fax: -
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT34101016740009962221000000
  • VAT 81101016740009962222000000
  • PIT31101016740009962223000000
  • d.j.b.
  • in.d25101016740009962227000000
  • j.b.
  • wyd.69101016740009962230000000
  • doch.19101016740009962231000000
  • NBP O/O Wrocław
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

W TWOIM MIEŚCIE