urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie - Tarnów

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Tarnowie
 • Adres: ul. Lwowska 72-96a, 33-100 Tarnów
 • Telefony: 0-14 630-23-00
 • Fax: 0-14 630-23-10
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT19101012700024532221000000
  • VAT 66101012700024532222000000
  • PIT16101012700024532223000000
  • d.j.b.
  • in.d10101012700024532227000000
  • j.b.
  • wyd.54101012700024532230000000
  • doch.04101012700024532231000000
  • NBP O/O Kraków
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Tarnów
W TWOIM MIEŚCIE