urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach - Katowice

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Katowicach
 • Adres: ul. Żwirki i Wigury 17, 40-063 Katowice
 • Telefony: 0-32 359-72-00
 • Fax: 0-32 251-46-44
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT89101012120011112221000000
  • VAT 39101012120011112222000000
  • PIT86101012120011112223000000
  • d.j.b.
  • in.d80101012120011112227000000
  • j.b.
  • wyd.27101012120011112230000000
  • doch.74101012120011112231000000
  • NBP O/O Katowice
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Katowice
W TWOIM MIEŚCIE