urząd skarbowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni - Gdynia

 • Nazwa: Pierwszy Urząd Skarbowy w Gdyni
 • Adres: ul. Władysława IV 2/4, 81-353 Gdynia
 • Telefony: 0-58 765 46 00
 • Fax: 0-58 765 47 00
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT98101011400143712221000000
  • VAT 48101011400143712222000000
  • PIT95101011400143712223000000
  • d.j.b.
  • in.d89101011400143712227000000
  • j.b.
  • wyd.36101011400143712230000000
  • doch.83101011400143712231000000
  • NBP O/O Gdańsk
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Gdynia
W TWOIM MIEŚCIE