urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście - Warszawa Śródmieście

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście
 • Adres: ul. Jagiellońska 15, 03-719 Warszawa Śródmieście
 • Telefony: 0-22 511-35-00
 • Fax: 0-22 511-35-02
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT73101010100165932222000000
  • VAT 63101010100165932222200000
  • PIT68101010100165932222100000
  • d.j.b.
  • in.d17101010100165932227000000
  • j.b.
  • wyd.49101010100104292230000000
  • doch.96101010100104292231000000
  • NBP O/O Warszawa
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Warszawa Śródmieście