Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze - Zielona Góra

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy w Zielonej Górze
 • Adres: ul. dr Pieniężnego 24, 65-054 Zielona Góra
 • Telefony: 0-68 456-02-00
 • Fax: 0-68 456-02-01
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT75101017040055002221000000
  • VAT 25101017040055002222000000
  • PIT72101017040055002223000000
  • d.j.b.
  • in.d66101017040055002227000000
  • j.b.
  • wyd.13101017040055002230000000
  • doch.60101017040055002231000000
  • NBP O/O Zielona Góra
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Zielona Góra