urząd skarbowy

Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty - Łódź-Bałuty

 • Nazwa: Drugi Urząd Skarbowy Łódź-Bałuty
 • Adres: ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź-Bałuty
 • Telefony: 0-42 35-34-000
 • Fax: 0-42 25-34-250
 • Konta bankowe:
  • d.
  • CIT88101013710000552221000000
  • VAT 38101013710000552222000000
  • PIT85101013710000552223000000
  • d.j.b.
  • in.d79101013710000552227000000
  • j.b.
  • wyd.26101013710000552230000000
  • doch.73101013710000552231000000
  • NBP O/O Łódź
*UWAGA!
d. - rachunek bieżący urzędu skarbowego dla gromadzenia dochodów
budżetowych z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych:

CIT - podatek dochodowy od osób prawnych,
VAT - podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier,
PIT - podatek dochodowy od osób fizycznych,
d.j.b. - dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych,
in. d. - pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych.

Na rachunkach CIT, VAT, PIT, i in. d. gromadzi się wpływy z tytułu
należności głównej i odsetek za zwłokę od należności głównej

j.b. - rachunek bieżący urzędu skarbowego jako państwowej jednostki
budżetowej:

wyd. - wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej
doch. - dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej

Pozostałe urzędy skarbowe miasta Łódź-Bałuty