Sąd

- Rybnik

  • Nazwa:
  • Adres: IX Wydz. Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku ul. Jankowicka 3, 44-200 Rybnik
  • Telefon-Centrala: (032) 422-61-59
  • Telefon-Prezes: (032) 433-13-58
  • Fax: (032) 433-13-59
Pozostałe sądy miasta Rybnik
W TWOIM MIEŚCIE