organizacje pożytku publicznego

ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH - GDAŃSK

 • KRS:0000043640
 • Nazwa: ZWIĄZEK BYŁYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH
 • Adres:80-396 GDAŃSK, ŚLĄSKA 66 B
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-04-28
 • Konto bankowe:16109010980000000117359587
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  1a) zapewnienie zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym, którzy uzyskali uprawnienie do emerytury wojskowej lub wojskowej renty inwalidzkiej, inwalidom wojennym i wojskowym oraz kombatantom
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE