organizacje pożytku publicznego

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ - JASZKOTLE

 • KRS:0000242402
 • Nazwa: ZAKŁAD OPIEKUŃCZO - LECZNICZY DLA DZIECI IMIENIA JANA PAWŁA II PROWADZONY PRZEZ ZGROMADZENIE SIÓSTR MARYI NIEPOKALANEJ
 • Adres:55-080 KĄTY WROCŁAWSKIE, 21
 • Miasto:JASZKOTLE
 • Gmina:KĄTY WROCŁAWSKIE
 • Powiat:WROCŁAWSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-30
 • Adres WWW:http://www.zol-jaszkotle.pl
 • Konto bankowe:44124019941111001008667031
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE