organizacje pożytku publicznego

"WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SPECJALNEJ TROSKI" - WROCŁAW

 • KRS:0000046046
 • Nazwa: "WROCŁAWSKIE STOWARZYSZENIE OPIEKI NAD DZIEĆMI I OSOBAMI SPECJALNEJ TROSKI"
 • Adres:51-138 WROCŁAW, ZAWALNA 7C
 • Miasto:WROCŁAW
 • Gmina:M. WROCŁAW
 • Powiat:M. WROCŁAW
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-10-19
 • Konto bankowe:11137013300000170142237500
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WROCŁAW
 • Nazwa: "ALFA"
 • Adres: 50-252 WROCŁAW, ŚW. WINCENTEGO 9 / 11 Więcej
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE