organizacje pożytku publicznego

WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO - BYDGOSZCZ

 • KRS:0000110547
 • Nazwa: WODNE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
 • Adres:85-880 BYDGOSZCZ, TORUŃSKA 157
 • Miasto:BYDGOSZCZ
 • Gmina:M. BYDGOSZCZ
 • Powiat:M. BYDGOSZCZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-28
 • Adres WWW:http://www.kujawsko-pomorskie.wopr.pl
 • Konto bankowe:51154010272102750034540001
 • Zadania OPP:14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  19) ratownictwo i ochrona ludności
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYDGOSZCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE