organizacje pożytku publicznego

WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNE "SZANSA" - GRZYBOWO

 • KRS:0000239659
 • Nazwa: WIEJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACYJNO-KULTURALNO-TURYSTYCZNE "SZANSA"
 • Adres:62-300 WRZEŚNIA, 32
 • Miasto:GRZYBOWO
 • Gmina:WRZEŚNIA
 • Powiat:WRZESIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-11-22
 • Adres WWW:http://www.szansa.grzybowo.org
 • Konto bankowe:32968100020021461201861793
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE