organizacje pożytku publicznego

WĘGORZEWSKIE STOWARZYSZENIE "STU DLA RODZINY" - WĘGORZEWO

 • KRS:0000166890
 • Nazwa: WĘGORZEWSKIE STOWARZYSZENIE "STU DLA RODZINY"
 • Adres:11-600 WĘGORZEWO, ŻEGLARSKA 10
 • Miasto:WĘGORZEWO
 • Gmina:WĘGORZEWO
 • Powiat:WĘGORZEWSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-04-21
 • Konto bankowe:90102047530000060200419788
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE