organizacje pożytku publicznego

WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL - WĘGÓJ

 • KRS:0000248720
 • Nazwa: WĘGOJSKIE STOWARZYSZENIE EDUKACJI LOKALNEJ-CEL
 • Adres:11-300 BISKUPIEC, 19
 • Miasto:WĘGÓJ
 • Gmina:BISKUPIEC
 • Powiat:OLSZTYŃSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-09-23
 • Adres WWW:-
 • Konto bankowe:23132014783063480220000002
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP