organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "OSTROWIACY"W OSTROWIE - OSTRÓW

 • KRS:0000021164
 • Nazwa: TOWARZYSTWO ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "OSTROWIACY"W OSTROWIE
 • Adres:37-550 RADYMNO, 184
 • Miasto:OSTRÓW
 • Gmina:RADYMNO
 • Powiat:JAROSŁAWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-11
 • Adres WWW:http://www.ostrowiacy.prv.pl
 • Konto bankowe:58910700072001000299550001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - OSTRÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE