organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU - STRUMIEŃ

 • KRS:0000099488
 • Nazwa: TOWARZYSTWO ŚPIEWACZE "LUTNIA" IM. JANA ORSZULIKA W STRUMIENIU
 • Adres:43-246 STRUMIEŃ, MŁYŃSKA 14
 • Miasto:STRUMIEŃ
 • Gmina:STRUMIEŃ
 • Powiat:CIESZYŃSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-06-09
 • Adres WWW:http://www.lutnia.strumien.pl
 • Konto bankowe:32102013900000690201319219
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE