organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO - NOWY DWÓR GDAŃSKI

 • KRS:0000004001
 • Nazwa: TOWARZYSTWO ROZWOJU POWIATU NOWODWORSKIEGO
 • Adres:82-100 NOWY DWÓR GDAŃSKI, WARSZAWSKA 28A
 • Miasto:NOWY DWÓR GDAŃSKI
 • Gmina:NOWY DWÓR GDAŃSKI
 • Powiat:NOWODWORSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-08-23
 • Konto bankowe:19830600030005444920000010
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWY DWÓR GDAŃSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE