organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI KROTOSZYN- MEJSZAGOŁA - KROTOSZYN

 • KRS:0000005943
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI KROTOSZYN- MEJSZAGOŁA
 • Adres:63-700 KROTOSZYN, RYNEK RATUSZ / 8
 • Miasto:KROTOSZYN
 • Gmina:KROTOSZYN
 • Powiat:KROTOSZYŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-17
 • Konto bankowe:08102022670000490200426916
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  4) działalność na rzecz mniejszości narodowych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KROTOSZYN
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE