organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. TADEUSZA MARII KANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM - WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

 • KRS:0000185175
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI WIELOPOLSKIEJ IM. TADEUSZA MARII KANTORA W WIELOPOLU SKRZYŃSKIM
 • Adres:39-110 WIELOPOLE SKRZYŃSKIE, 202
 • Miasto:WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
 • Gmina:WIELOPOLE SKRZYŃSKIE
 • Powiat:ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-08-24
 • Konto bankowe:09917300020000032920000010
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE