organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI TŁUSZCZAŃSKIEJ - TŁUSZCZ

 • KRS:0000306281
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZIEMI TŁUSZCZAŃSKIEJ
 • Adres:05-240 TŁUSZCZ, T.KOŚCIUSZKI 7
 • Miasto:TŁUSZCZ
 • Gmina:TŁUSZCZ
 • Powiat:WOŁOMIŃSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-05-21
 • Konto bankowe:41800600000050113220040001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - TŁUSZCZ
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE