organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "RACŁAWICE" - RACŁAWICE

 • KRS:0000064505
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ZESPOŁU PIEŚNI I TAŃCA "RACŁAWICE"
 • Adres:37-400 NISKO, RUDNICKA
 • Miasto:RACŁAWICE
 • Gmina:NISKO
 • Powiat:NIŻAŃSKI
 • Województwo:PODKARPACKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-01
 • Konto bankowe:53943410252006168030180001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE