organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SUŁOWA - SUŁÓW

 • KRS:0000129950
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ SUŁOWA
 • Adres:56-300 MILICZ, RYNEK 11
 • Miasto:SUŁÓW
 • Gmina:MILICZ
 • Powiat:MILICKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-01
 • Adres WWW:http://tpssulow.webpark.pl
 • Konto bankowe:96958200002000000025090001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SUŁÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE