organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO - GDAŃSK

 • KRS:0000039731
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NARODOWEGO MUZEUM MORSKIEGO
 • Adres:80-751 GDAŃSK, OŁOWIANKA 9-13
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://www.tpcmm.pl
 • Konto bankowe:81102018110000070200192286
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE