organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA" - ŻYRARDÓW

 • KRS:0000229698
 • Nazwa: "TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MIASTA ŻYRARDOWA"
 • Adres:96-300 ŻYRARDÓW, MOSTOWA 1
 • Miasto:ŻYRARDÓW
 • Gmina:ŻYRARDÓW
 • Powiat:ŻYRARDOWSKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-11-15
 • Konto bankowe:78929700050463033720400001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ŻYRARDÓW
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE