organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU - ELBLĄG

 • KRS:0000215256
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU OKRĘGOWEGO W ELBLĄGU
 • Adres:82-300 ELBLĄG, 1 MAJA 37
 • Miasto:ELBLĄG
 • Gmina:M. ELBLĄG
 • Powiat:M. ELBLĄG
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-03
 • Adres WWW:http://www.tpd.elblag.com.pl
 • Konto bankowe:07116022020000000050257445
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ELBLĄG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE