organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM - NOWE MIASTO LUBAWSKIE

 • KRS:0000145890
 • Nazwa: TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ DZIECI ZARZĄD ODDZIAŁU MIEJSKIEGO W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM
 • Adres:13-300 NOWE MIASTO LUBAWSKIE, GRUNWALDZKA 35
 • Miasto:NOWE MIASTO LUBAWSKIE
 • Gmina:NOWE MIASTO LUBAWSKIE
 • Powiat:NOWOMIEJSKI
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-05-25
 • Adres WWW:http://www.wtznml.pl
 • Konto bankowe:77102035830000350200098582
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE