organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU ZIEMI KLECZEWSKIEJ" - KLECZEW

 • KRS:0000015671
 • Nazwa: "TOWARZYSTWO PROMOCJI I ROZWOJU ZIEMI KLECZEWSKIEJ"
 • Adres:62-540 KLECZEW, WARSZAWSKA 31 / 215
 • Miasto:KLECZEW
 • Gmina:KLECZEW
 • Powiat:KONIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-03
 • Konto bankowe:54854200013306626601340153
 • Zadania OPP:7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE