organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO POLSKA NIEMCY W GDAŃSKU - GDAŃSK

 • KRS:0000013408
 • Nazwa: TOWARZYSTWO POLSKA NIEMCY W GDAŃSKU
 • Adres:80-308 GDAŃSK, WITA STWOSZA 73
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-01-15
 • Adres WWW:http://tpn-gdansk.info
 • Konto bankowe:59109010980000000009114379
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE