organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZCIAŃSKIEJ - TRZCIANNE

 • KRS:0000108154
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI TRZCIAŃSKIEJ
 • Adres:19-104 TRZCIANNE, WOJSKA POLSKIEGO 11
 • Miasto:TRZCIANNE
 • Gmina:TRZCIANNE
 • Powiat:MONIECKI
 • Województwo:PODLASKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-10
 • Konto bankowe:69808500050393644520000010
 • Zadania OPP:9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE