organizacje pożytku publicznego

"TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOGATYŃSKIEJ" - BOGATYNIA

 • KRS:0000099517
 • Nazwa: "TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI BOGATYŃSKIEJ"
 • Adres:59-920 BOGATYNIA, II ARMII WOJSKA POLSKIEGO 2 / G
 • Miasto:BOGATYNIA
 • Gmina:BOGATYNIA
 • Powiat:ZGORZELECKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-03-11
 • Adres WWW:http://www.tmzb.eu
 • Konto bankowe:91109019710000000524043638
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BOGATYNIA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE