organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W RYDUŁTOWACH - RYDUŁTOWY

 • KRS:0000002098
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW RYDUŁTÓW W RYDUŁTOWACH
 • Adres:44-280 RYDUŁTOWY, TRAUGUTTA 289
 • Miasto:RYDUŁTOWY
 • Gmina:RYDUŁTOWY
 • Powiat:WODZISŁAWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-09-07
 • Adres WWW:http://www.tmr.kluka.prv.pl
 • Konto bankowe:39846800000010000921770002
 • Zadania OPP:11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE