organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY - BYDGOSZCZ

 • KRS:0000085610
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW MIASTA BYDGOSZCZY
 • Adres:85-102 BYDGOSZCZ 37, JEZUICKA 4
 • Miasto:BYDGOSZCZ
 • Gmina:M. BYDGOSZCZ
 • Powiat:M. BYDGOSZCZ
 • Województwo:KUJAWSKO-POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-20
 • Adres WWW:http://www.tmmb.pl
 • Konto bankowe:06102014620000790200186817
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - BYDGOSZCZ
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE