organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI - KRAJENKA

 • KRS:0000053015
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW KRAJENKI
 • Adres:77-430 KRAJENKA, RYNEK 1
 • Miasto:KRAJENKA
 • Gmina:KRAJENKA
 • Powiat:ZŁOTOWSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2008-07-09
 • Konto bankowe:93894110290072118120000010
 • Zadania OPP:5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE