organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JASTRZĘBIEJ GÓRY - JASTRZĘBIA GÓRA

 • KRS:0000025538
 • Nazwa: TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW JASTRZĘBIEJ GÓRY
 • Adres:84-104 JASTRZĘBIA GÓRA, KRÓLEWSKA 2
 • Miasto:JASTRZĘBIA GÓRA
 • Gmina:WŁADYSŁAWOWO
 • Powiat:PUCKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-11-10
 • Konto bankowe:03834800030000010044860002
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - JASTRZĘBIA GÓRA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE