organizacje pożytku publicznego

TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE "RODZINA" - WODZISŁAW ŚLĄSKI

 • KRS:0000022255
 • Nazwa: TOWARZYSTWO CHARYTATYWNE "RODZINA"
 • Adres:44-300 WODZISŁAW ŚLĄSKI, MARKLOWICKA 17
 • Miasto:WODZISŁAW ŚLĄSKI
 • Gmina:WODZISŁAW ŚLĄSKI
 • Powiat:WODZISŁAWSKI
 • Województwo:ŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2009-03-06
 • Adres WWW:http://www.tchrodzina.cik.pl
 • Konto bankowe:17105014031000000401814173
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  20) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WODZISŁAW ŚLĄSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE