organizacje pożytku publicznego

"TEEN CHALLENGE" CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA - BROCZYNA

 • KRS:0000152376
 • Nazwa: "TEEN CHALLENGE" CHRZEŚCIJAŃSKA MISJA SPOŁECZNA
 • Adres:77-203 DRETYŃ, 11
 • Miasto:BROCZYNA
 • Gmina:TRZEBIELINO
 • Powiat:BYTOWSKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-09-28
 • Adres WWW:http://www.teenchallenge.pl
 • Konto bankowe:13102047080000700200158055
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE