organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU - ELBLĄG

 • KRS:0000170358
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE ZASTĘPCZEGO RODZICIELSTWA ODDZIAŁ W ELBLĄGU
 • Adres:82-300 ELBLĄG, BEMA 55
 • Miasto:ELBLĄG
 • Gmina:M. ELBLĄG
 • Powiat:M. ELBLĄG
 • Województwo:WARMIŃSKO-MAZURSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-10-06
 • Adres WWW:http://www.rodzicielstwo.org.pl
 • Konto bankowe:54124022651111000032373761
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - ELBLĄG
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE