organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA" - HARBUTOWICE

 • KRS:0000039520
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPOMAGANIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "KOLONIA"
 • Adres:32-440 SUŁKOWICE, 1
 • Miasto:HARBUTOWICE
 • Gmina:SUŁKOWICE
 • Powiat:MYŚLENICKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-30
 • Adres WWW:http://kolonia.sulkowice.pl
 • Konto bankowe:71858900060170000002280006
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP