organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH "MOŻNA INACZEJ" - STAROGARD GDAŃSKI

 • KRS:0000174929
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPOMAGAJĄCE OSOBY ZE ŚRODOWISK DYSFUNKCYJNYCH "MOŻNA INACZEJ"
 • Adres:83-200 STAROGARD GDAŃSKI, AL.WOJSKA POLSKIEGO 34 / A
 • Miasto:STAROGARD GDAŃSKI
 • Gmina:STAROGARD GDAŃSKI
 • Powiat:STAROGARDZKI
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-11-19
 • Adres WWW:http://www.moznainaczej.pl
 • Konto bankowe:86150010251210200777180000
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  5) ochrona i promocja zdrowia
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - STAROGARD GDAŃSKI
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE