organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY KOBIET NEWW - GDAŃSK

 • KRS:0000091523
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPÓŁPRACY KOBIET NEWW
 • Adres:80-239 GDAŃSK-WRZESZCZ, MISZEWSKIEGO 17 / 100
 • Miasto:GDAŃSK
 • Gmina:M. GDAŃSK
 • Powiat:M. GDAŃSK
 • Województwo:POMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-05-27
 • Adres WWW:http://www.neww.org.pl
 • Konto bankowe:94109010980000000009111906
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  5) ochrona i promocja zdrowia
  7) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  18) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - GDAŃSK
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE