organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE - WOJTÓWKA

  • KRS:0000220842
  • Nazwa: STOWARZYSZENIE WSPÓLNOTA W WOJTÓWCE
  • Adres:57-540 LĄDEK-ZDRÓJ, 1
  • Miasto:WOJTÓWKA
  • Gmina:LĄDEK-ZDRÓJ
  • Powiat:KŁODZKI
  • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
  • Data nadania cechy OPP:2004-10-29
  • Konto bankowe:09958800043900232320000010
  • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE