organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURA ALTERNATYWA - WARKA

 • KRS:0000160318
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE W.A.R.K.A. WIZJA AKTYWNOŚĆ ROZRYWKA KULTURA ALTERNATYWA
 • Adres:05-660 WARKA, GOŚNIEWSKA 46
 • Miasto:WARKA
 • Gmina:WARKA
 • Powiat:GRÓJECKI
 • Województwo:MAZOWIECKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-04-26
 • Adres WWW:http://www.stowarzyszeniewarka.pl
 • Konto bankowe:23915400052001009833610006
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - WARKA
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE