organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "VOCATIO DEI" - KOSZALIN

 • KRS:0000248689
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "VOCATIO DEI"
 • Adres:75-817 KOSZALIN, SEMINARYJNA 2
 • Miasto:KOSZALIN
 • Gmina:M. KOSZALIN
 • Powiat:M. KOSZALIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2007-10-24
 • Adres WWW:http://www.vocatiodei.pl
 • Konto bankowe:81106000760000320001361903
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KOSZALIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE