organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "UŚMIECH" - KĘPNO

 • KRS:0000219812
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "UŚMIECH"
 • Adres:63-600 KĘPNO, KOŚCIUSZKI 9
 • Miasto:KĘPNO
 • Gmina:KĘPNO
 • Powiat:KĘPIŃSKI
 • Województwo:WIELKOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-21
 • Adres WWW:http://www.usmiech@kepno.pl
 • Konto bankowe:64841300000020361620000001
 • Zadania OPP:1) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanianie szans tych rodzin i osób
  2) działalność charytatywna
  6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - KĘPNO
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE