organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "TEATR KANA" UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO - SZCZECIN

 • KRS:0000062869
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "TEATR KANA" UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO
 • Adres:70-521 SZCZECIN, PL. PIOTRA I PAWŁA 4 / 5
 • Miasto:SZCZECIN
 • Gmina:M. SZCZECIN
 • Powiat:M. SZCZECIN
 • Województwo:ZACHODNIOPOMORSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2005-02-22
 • Adres WWW:http://www.kana.art.pl
 • Konto bankowe:89124039301111000042288352
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  8) upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  16) porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym
  22) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami
  24) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23
Pozostałe organizacje pożytku publicznego - SZCZECIN
więcej...
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE