organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE T. Z. SZCZODRKOWICE - SZCZODRKOWICE

 • KRS:0000110034
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE T. Z. SZCZODRKOWICE
 • Adres:31-271 KRAKÓW, KROWODERSKICH ZUCHÓW 19 / 65
 • Miasto:SZCZODRKOWICE
 • Gmina:SKAŁA
 • Powiat:KRAKOWSKI
 • Województwo:MAŁOPOLSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2004-12-27
 • Konto bankowe:73845000050020020024400001
 • Zadania OPP:2) działalność charytatywna
  3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  5) ochrona i promocja zdrowia
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE