organizacje pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE "SZCZEPANOWSKI GRZBIET" - SZCZEPANÓW

 • KRS:0000250279
 • Nazwa: STOWARZYSZENIE "SZCZEPANOWSKI GRZBIET"
 • Adres:58-420 LUBAWKA, 23 A
 • Miasto:SZCZEPANÓW
 • Gmina:LUBAWKA
 • Powiat:KAMIENNOGÓRSKI
 • Województwo:DOLNOŚLĄSKIE
 • Data nadania cechy OPP:2006-02-02
 • Konto bankowe:26839500010015777520060001
 • Zadania OPP:3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  9) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
  10) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  11) nauka, edukacja, oświata i wychowanie
  12) krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży
  13) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji
  14) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu
  15) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
  23) promocja i organizacja wolontariatu
Znajdź OPP
 
W TWOIM MIEŚCIE